Деякі питання співвідношення корпоративного договору та статуту в товариствах з обмеженою відповідальністю

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-03-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто, що впровадження корпоративного договору на сьогоднішній день надає можливість, але не зобов'язує його укладати, тобто питання на розсуд учасников (засновніків) самого товариства. В статье рассмотрено, что внедрение корпоративного договора на сегодняшний день дает возможность, но не обязывает его заключать, то есть вопрос по усмотрению участников (учредителей) самого общества. The article considers that the implementation of a corporate agreement today provides an opportunity, but does not oblige it to conclude, ie the issue is at the discretion of the participants (founders) of the company.
Опис
Ключові слова
корпоративний договір, установчий документ товариства, товариство з обмеженою відповідальністю, статут ТОВ, корпоративный договор, учредительный документ общества, общество с ограниченной ответственностью, устав ООО, corporate agreement, constituent document of the company, limited liability company, charter of LLC
Цитування
Мешкова К. О. Деякі питання співвідношення корпоративного договору та статуту в товариствах з обмеженою відповідальністю / К. О. Мешкова // Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., присвяч. 91-річчю з дня народж. член-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. Процевського О. І., Харків, 27 берез. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2020. – С. 210–213.