ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ АПАРАТІВ СУДІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розкрито особливості судової влади в Україні та оплати праці працівників апаратів судів. Представлене законодавче тлумачення праці державних службовців - працівників судів. В статье раскрыты особенности судебной власти в Украине и оплаты труда работников аппаратов судов. Представлено законодательное толкование труда государственных служащих – работников судов. The article reveals the peculiarities of the judiciary in Ukraine and paying salary to court staff. The legislative interpretation of the work of civil servants - court staff is presented.
Опис
Ключові слова
правове регулювання, оплата праці, працівники апаратів судів, правовое регулирование, оплата труда, работники аппаратов судов, legal regulation, paying salary, staff of court apparatus
Цитування
Процевський В. О. Проблеми правового регулювання оплати праці працівників апаратів судів / В. О. Процевський, О. В. Бородіна // Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІІI Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 92-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. Процевського О. І., Харків, 2 квіт. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2021. – С. 53–56.