Інтерактивна освіта: глобалізація та індивідуалізація освітнього процесу

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-06-25
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У даній статті автором було проаналізовано інтерактивну освіту: глобалізацію та індивідуалізацію освітнього процесу. Було запропановано різні форми навчання та виховання. В данной статье автором было проанализировано интерактивное образование: глобализацию и индивидуализацию образовательного процесса. Были предложены разные формы обучения и воспитания. In this article, the author analyzed interactive education: globalization and individualization of the educational process. Various forms of education and upbringing were proposed.
Опис
Ключові слова
інтерактивна освіта, глобалізація, індивідуалізація освітнього процесу, освіта, интерактивное образование, глобализация, индивидуализация образовательного процесса, образование, interactive education, globalization, individualization of the educational process, education
Цитування
Грицай О. М. Інтерактивна освіта: глобалізація та індивідуалізація освітнього процесу / О. М. Грицай // Освіта і доля нації. Освіта у викликах сьогодення: світові та українські контексти : матеріали ХХІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків 25–26 черв. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: М. Д. Култаєва (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2021. – С. 27–29.