Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7057
Title: ВИЗНАЧЕННЯ СТІЙКОСТІ ДО СТРЕСІВ У ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Other Titles: DETERMINING STRESS RESILIENCE IN HIGHER EDUCATION APPLICANTS
Authors: Гуров, А. Ф.
Keywords: визначення стійкості
стрес
здобувачі вищої освіти
definition of sustainability
stress
higher education applicants
Issue Date: 2022
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Гуров А. Ф. Визначення стійкості до стресів у здобувачів вищої освіти / А. Ф. Гуров // "Європу єднає здорове майбутнє" : крос-форум в межах програми Президента України "Здорова Україна" : до 300-річчя від дня народження Г. С. Сковороди : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2022. – С. 50–51.
Abstract: На основі проведених досліджень можна зробити висновок, що здобувачів вищої освіти, які стійкі до стресу на 56% більше ніж тих, що не завжди зберігають рівновагу. Отже, найголовнішою умовою збереження їх психічного здоров’я є дотримання науково обґрунтованих психогігієнічних норм організації навчання з урахуванням індивідуальних норм навантаження. On the basis of the conducted studies, it can be concluded that there are 56% more applicants for higher education who are resistant to stress than those who do not always maintain balance. Consequently, the main condition for maintaining their mental health is the observance of scientifically based psychohygienic standards for the organization of training, taking into account individual load standards.
URI: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7057
Appears in Collections:Кафедра здоров’я людини, реабілітології і спеціальної психології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Гуров А. Ф. Визначення стійкості.pdf752.28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.