ВИЗНАЧЕННЯ СТІЙКОСТІ ДО СТРЕСІВ У ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
На основі проведених досліджень можна зробити висновок, що здобувачів вищої освіти, які стійкі до стресу на 56% більше ніж тих, що не завжди зберігають рівновагу. Отже, найголовнішою умовою збереження їх психічного здоров’я є дотримання науково обґрунтованих психогігієнічних норм організації навчання з урахуванням індивідуальних норм навантаження. On the basis of the conducted studies, it can be concluded that there are 56% more applicants for higher education who are resistant to stress than those who do not always maintain balance. Consequently, the main condition for maintaining their mental health is the observance of scientifically based psychohygienic standards for the organization of training, taking into account individual load standards.
Опис
Ключові слова
визначення стійкості, стрес, здобувачі вищої освіти, definition of sustainability, stress, higher education applicants
Цитування
Гуров А. Ф. Визначення стійкості до стресів у здобувачів вищої освіти / А. Ф. Гуров // "Європу єднає здорове майбутнє" : крос-форум в межах програми Президента України "Здорова Україна" : до 300-річчя від дня народження Г. С. Сковороди : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2022. – С. 50–51.