Становлення та розвиток телебачення на Харківщині (1951–1991 роки)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі комплексно досліджується процес зародження та подальшого розвитку телебачення на Харківщині. Встановлено, що вперше харків’яни змогли побачити телепередачі ще у 1951 р. завдяки зусиллям членів гуртка радіолюбителів. Показано, що діяльність, створеного ними, малого любительського телевізійного центру зіграла значну роль у прийнятті рішення про будівництво саме в Харкові типового телецентру, який пізніше, у 1981 р. було замінено на більш потужний промисловий. The work examines the process of the birth and further development of television broadcasting in the Kharkiv region in a complex way. It is established that Kharkov residents were able to see TV programs for the first time back in 1951. This happened thanks to the efforts of the members of the Amateur Radio Club. It is shown that the activity of a small amateur TV center created by them played a significant role in the decision to build a typical TV center in Kharkiv. In 1981 it was replaced by a more powerful industrial center.
Опис
Ключові слова
глядач, любительський телецентр, телебачення, типовий телевізійний центр, трансляція, viewer, amateur television center, television, typical television center, broadcast
Цитування
Толстой О. А. Становлення та розвиток телебачення на Харківщині (1951–1991 роки) : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістра : спец. 014.03 Середня освіта (Історія) / О. А. Толстой ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. історії України. – Харків, 2022. – 66 с. + дод.
Колекції