Управління якістю роботи сучасного закладу загальної середньої освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі проаналізовано праці науковців із проблеми управління якістю роботи закладу загальної середньої освіти. Уточнено суть і структуру якості роботи закладу освіти, методи й засоби управління розвитком якості роботи закладу освіти, упорядковано діагностичний інструментарій вимірювання управлінської діяльності з її розвитку. Розроблено комплексно-цільову програму з удосконалення проблеми дослідження. Works of scientists on the problem of general secondary educational institution management quality are analyzed in the work. The essence and structure of the work quality, methods and means of managing the development of the work quality of an educational institution are specified, diagnostic tools for measuring management activities for its development are organized. A comprehensive-targeted program to improve the research problem has been developed.
Опис
Ключові слова
заклади освіти, якість освіти, освітні послуги, оцінка якості роботи, educational institution, quality of education, educational services, assessment of work quality
Цитування
Коротенко Н. П. Управління якістю роботи сучасного закладу загальної середньої освіти : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістра : спец. 073 Менеджмент / Н. П. Коротенко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. наук. основ упр. – Харків, 2022. – 93 с. : іл. ; табл. + дод.
Колекції