Інформаційне забезпечення управлінської діяльності керівника закладу загальної середньої освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У дослідженні висвітлено теоретичні засади особливостей інформаційного забезпечення управління закладом загальної середньої освіти, на діагностичній основі засобами комплексно-цільової програми запропоновано вдосконалення інформаційної діяльності керівника й управління загалом. Схарактеризовано можливості й умови впровадження програми. The research highlights the theoretical foundations of the features of information support for the management of general secondary education, on a diagnostic basis by means of a comprehensive target program proposed improvement of information activities of the head and management in general. Possibilities and conditions of program implementation are characterized.
Опис
Ключові слова
управлінська діяльність, інформація, інформаційне забезпечення, заклади середньої освіти, керівники, management activities, information, information support, general education institution, heads
Цитування
Шинкевич М. О. Інформаційне забезпечення управлінської діяльності керівника закладу загальної середньої освіти : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістра : спец. 073 Менеджмент / М. О. Шинкевич ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. наук. основ упр. – Харків, 2022. – 81 с. + дод.
Колекції