Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/697
Title: ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ЗАНЯТЬ ФЕХТУВАННЯМ
Other Titles: ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ СТУДЕНТОВ ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ ФЕХТОВАНИЕМ
Authors: Земськова, Я. С.
Омельченко, Т. О.
Рибалко, Л. С.
Keywords: інноваційний підхід
формування фізичних якостей
студенти
фехтування
педагогіка
студентські роботи
инновационный подход
формирование физических качеств
студенты
фехтование
педагогика
студенческие работы
innovative approach
formation of physical qualities
the students
fencing
pedagogy
student work
Issue Date: 13-Jun-2017
Publisher: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Електронне вид.
Citation: Земськова Я. С. Інноваційний підхід до формування фізичних якостей студентів під час занять фехтуванням / Я. С. Земськова, Т. О. Омельченко, Л. С. Рибалко // Наумовські читання : матеріали XIV студентської наук.-метод. конф., м. Харків, 24–25 листоп. 2016 р. / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Фізико-мат. ф-т ; відп. за вип. Колгатін О. Г. – Харків : ХНПУ, 2017. – [Електрон. вид.]. – С. 11–13.
Abstract: В статті порушена тема інноваційного підхіду до формування фізичних якостей студентів під час занять фехтуванням. Інноваційний підхід вбачається в тому, що під час занять фехтуванням доцільно застосовувати засоби хореографічної підготовки професійних артистів балету, які допомагають керувати рухами в просторі та за часом. Як відомо, спортсмени, котрі володіють навичками класичного керування рухами, правильно і швидко освоюють складну техніку рухів і демонструють високі спортивні результати. Розвиток сучасної освіти, збагачення її інноваційним змістом, технологіями, навчальними засобами зумовлює випереджальний характер розвитку фізичних якостей студентів. В статье затронута тема инновационного подхода к формированию физических качеств студентов во время занятий фехтованием. Инновационный подход видится в том, что во время занятий фехтованием целесообразно применять средства хореографической подготовки профессиональных артистов балета, которые помогают управлять движениями в пространстве и во времени. Как известно, спортсмены, обладающие навыками классического управления движениями, правильно и быстро осваивают сложную технику движений и демонстрируют высокие спортивные результаты. Развитие современного образования, обогащения её инновационным содержанием, технологиями, учебными средствами обуславливает опережающий характер развития физических качеств студентов.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/697
Appears in Collections:Кафедра освітології та інноваційної педагогіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Земськова Я. С., Омельченко Т. О., Рибалко Л. С. .pdf988.69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.