Рухова активність студентів засобами фехтування на дистанційній платформі навчання

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-02-04
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківська державна академія фізичної культури
Анотація
В статті проведено пошук інформації щодо викладання online фізичного виховання та спортивних дисциплін для здобувачів освіти не профільних спеціальностей. Розроблено та представлено комплекси спеціальних вправ для навчання фехтуванню. The article searches for information on online teaching of physical education and sports for non-specialized students. Complexes of special exercises for fencing training have been developed and presented.
Опис
Ключові слова
фізичне виховання, фехтування, студенти, дистанційне навчання, physical education, fencing, students, distance learning
Цитування
Кривенцова І. В. Рухова активність студентів засобами фехтування на дистанційній платформі навчання / І. В. Кривенцова, В. Г. Клеменченко, О. О. Несен // Проблеми і перспективи розвитку спортивних ігор та одноборств у закладах вищої освіти : зб. статей ХVІІІ наук. конф., Харків, 4 лют. 2022 р. / Харків. держ. акад. фіз. культури. – Харків : ХДАФК, 2022. – С. 13-17.