Модернізація управління сучасним закладом дошкільної освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі досліджено теоретичні та практичні напрацювання науковців із проблеми модернізації управління сучасним закладом дошкільної освіти. Визначено роль, значення та напрями модернізації управління в закладі освіти; упорядковано діагностичний інструментарій вимірювання стану модернізації управління закладом дошкільної освіти. Розроблено комплексно-цільову програму з удосконалення модернізації управління в закладі дошкільної освіти. The paper investigated theoretical and practical work of scientists on the problem of modernizing the management of a modern institution of preschool education. The role, significance and directions of modernization of management in the educational institution are determined; the diagnostic tools for measuring the state of modernization of the management of an educational institution have been arranged. A comprehensive-target program on the modernization of management in the institution of preschool education has been developed.
Опис
Ключові слова
заклади дошкільної освіти, модернізація управління, напрями, якість, керівники, institution of preschool education, modernization of management, directions, quality, managers
Цитування
Сміян Т. Г. Модернізація управління сучасним закладом дошкільної освіти : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістра : спец. 073 Менеджмент / Т. Г. Сміян ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. наук. основ упр. – Харків, 2022. – 79 с. : табл. + дод.
Колекції