НАРКОПОЛІТИКА УКРАЇНИ ЩОДО РОЗЛАДІВ ПСИХІКИ ТА ПОВЕДІНКИ ВНАСЛІДОК ВЖИВАННЯ ПСИХОАКТИВНИХ РЕЧОВИН: ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-12-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України
Анотація
drug policy medical and psychological rehabilitation
Опис
Ключові слова
наркозалежність, психоактивні речовини, наркополітика, медико-психологічна реабілітація, наркозависимость, психоактивные вещества, наркополитика, медико-психологическая реабилитация, drug addiction, psychoactive substances
Цитування
Павленко Т. А. Наркополітика України щодо розладів психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин: перспективи розвитку / Т. А. Павленко, В. А. Мозгова // Правове регулювання діяльності у сфері охорони здоров’я: корупційні виклики під час пандемії [Електронне видання] : матеріали V Мед.-прав. форуму, Харків, 9–10 груд. 2021 р. / НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Координатор ОБСЄ в Україні [та ін.] ; [уклад.: Ю. Ю. Забуга, С. С. Шрамко] . – Харків : Право, 2021. – С. 55–56.