НАРКОПОЛІТИКА УКРАЇНИ ЩОДО РОЗЛАДІВ ПСИХІКИ ТА ПОВЕДІНКИ ВНАСЛІДОК ВЖИВАННЯ ПСИХОАКТИВНИХ РЕЧОВИН: ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-12-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України
Анотація
Мета цього дослідження полягає у проведенні огляду сучасного стану наркополітики України, передусім, щодо реакції кримінальної юстиції на злочини, вчинені особою під впливом наркозалежності та виробленні пропозицій щодо її подальшого розвитку, з урахуванням міжнародних стандартів і кращих іноземних практик. The purpose of this study is to review the current state of of drug policy in Ukraine, primarily in terms of the criminal justice system's response to crimes committed by a person under the influence of drug addiction and to develop proposals for its further development, taking into account international standards and best foreign practices.
Опис
Ключові слова
наркозалежність, психоактивні речовини, наркополітика, медико-психологічна реабілітація, наркозависимость, психоактивные вещества, наркополитика, медико-психологическая реабилитация, drug addiction, psychoactive substances, drug policy, medical and psychological rehabilitation
Цитування
Павленко Т. А. Наркополітика України щодо розладів психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин: перспективи розвитку / Т. А. Павленко, В. А. Мозгова // Правове регулювання діяльності у сфері охорони здоров’я: корупційні виклики під час пандемії [Електронне видання] : матеріали V Мед.-прав. форуму, Харків, 9–10 груд. 2021 р. / НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Координатор ОБСЄ в Україні [та ін.] ; [уклад.: Ю. Ю. Забуга, С. С. Шрамко] . – Харків : Право, 2021. – С. 55–56.