Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6863
Title: Організаційно-педагогічні аспекти дистанційної форми навчання майбутніх менеджерів
Other Titles: Организационно-педагогические аспекты дистанционной формы обучения будущих менеджеров
Organizational and pedagogical aspects of distance learning for future managers
Authors: Мармаза, О. І.
Keywords: освіта
дистанційна форма навчання
організаційно-педагогічні аспекти
майбутні менеджери
образование
дистанционная форма обучения
организационно-педагогические аспекты
будущие менеджеры
education
distance learning
organizational and pedagogical aspects
future managers
Issue Date: 2021
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Мармаза О. І. Організаційно-педагогічні аспекти дистанційної форми навчання майбутніх менеджерів / О. І. Мармаза // Організація навчання в умовах використання дистанційних освітніх технологій [Електронне видання] : до 300-річчя від дня народження Г. С. Сковороди : зб. матеріалів методолог. семінару / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [За заг. ред. Т. М. Хлєбнікової]. – Харків : ХНПУ, 2021. – С. 30–43.
Abstract: У статті здійснено аналіз наукових пошуків організаційно-педагогічні аспектів дистанційної форми навчання майбутніх менеджерів. В статье осуществлен анализ научных изысканий организационно-педагогических аспектов дистанционной формы обучения будущих менеджеров. The article analyzes scientific research of organizational and pedagogical aspects of distance learning for future managers.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6863
Appears in Collections:Кафедра наукових основ управлінняItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.