Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6860
Title: Вплив технологій дистанційного навчання на якість підготовки майбутніх менеджерів
Other Titles: Влияние технологий дистанционного обучения на качество подготовки будущих менеджеров
The influence of distance learning technologies on the quality of training of future managers
Authors: Темченко, О. В.
Keywords: освіта
дистанційне навчання
майбутні менеджери
образование
дистанционное обучение
будущие менеджеры
education
distance learning
future managers
Issue Date: 2021
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Темченко О. В. Вплив технологій дистанційного навчання на якість підготовки майбутніх менеджерів / О. В. Темченко // Організація навчання в умовах використання дистанційних освітніх технологій [Електронне видання] : до 300-річчя від дня народження Г. С. Сковороди : зб. матеріалів методолог. семінару / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [За заг. ред. Т. М. Хлєбнікової]. – Харків : ХНПУ, 2021. – C. 43–49.
Abstract: У статті здійснено аналіз наукових пошуків впливу технологій дистанційного навчання на якість підготовки майбутніх менеджерів. В статье проведен анализ научных изысканий влияния технологий дистанционного обучения на качество подготовки будущих менеджеров. The article analyzes scientific research on the influence of distance learning technologies on the quality of training of future managers.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6860
Appears in Collections:Кафедра наукових основ управлінняItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.