Вплив технологій дистанційного навчання на якість підготовки майбутніх менеджерів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті здійснено аналіз наукових пошуків впливу технологій дистанційного навчання на якість підготовки майбутніх менеджерів. В статье проведен анализ научных изысканий влияния технологий дистанционного обучения на качество подготовки будущих менеджеров. The article analyzes scientific research on the influence of distance learning technologies on the quality of training of future managers.
Опис
Ключові слова
освіта, дистанційне навчання, майбутні менеджери, образование, дистанционное обучение, будущие менеджеры, education, distance learning, future managers
Цитування
Темченко О. В. Вплив технологій дистанційного навчання на якість підготовки майбутніх менеджерів / О. В. Темченко // Організація навчання в умовах використання дистанційних освітніх технологій [Електронне видання] : до 300-річчя від дня народження Г. С. Сковороди : зб. матеріалів методолог. семінару / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [За заг. ред. Т. М. Хлєбнікової]. – Харків : ХНПУ, 2021. – C. 43–49.