Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6707
Title: Правовой режим имущества женщин и мужчин, проживающих в одной семьей без регистрации брака: проблемы, связанные с применением презумпции общей совместной собственности
Other Titles: Правовий режим майна жінок та чоловіків, які проживають в одній сім'ї без реєстрації шлюбу: проблеми, пов'язані із застосуванням презумпції спільної сумісної власності
Legal regime of property of women and men living in the same family without registration of marriage: problems associated with the application of the presumption of common joint property
Authors: Пономаренко, О. М.
Keywords: правовой режим имущества
общая совместная собственность
договор о разделе общего имущества
правовий режим майна
спільна сумісна власність
договір про розподіл спільного майна
legal regime of property
common joint property
common property division agreement
Issue Date: May-2021
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова; вид-во "Феникс"
Citation: Пономаренко О. М. Правовой режим имущества женщин и мужчин, проживающих в одной семьей без регистрации брака: проблемы, связанные с применением презумпции общей совместной собственности / О. М. Пономаренко // Десяті юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам’яті Є. В. Васьковського : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 28 трав. 2021 р. [Електронне видання] / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова ; відповід. ред. В. І. Труба. – Одеса : Фенікс, 2021. – С. 155–158.
Abstract: Автор исслелует вопросы презумпции общей совместной собственности женщин и мужчин, проживающих в одной семьей без регистрации брака. Автор досліджує питання презумпції спільної сумісної власності жінок та чоловіків, які проживають в одній сім'ї без реєстрації шлюбу. The author examines the issues of the presumption of common joint property of women and men living in the same family without marriage registration.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6707
ISBN: 978-966-928-670-3
Appears in Collections:Кафедра цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О. І. ПроцевськогоItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.