Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6694
Title: Вплив занять спортом на інтелектуальний розвиток спортсменів
Other Titles: Влияние занятий спортом на интеллектуальное развитие спортсменов
The influence of sports on the intellectual development of athletes
Authors: Голенков, А. А.
Гонтар, А. С.
Keywords: заняття спортом
інтелектуальний розвиток
спортсмени
магістерські роботи
занятие спортом
интеллектуальное развитие
спортсмены
магистерские работы
playing sports
intellectual development
athletes
master's theses
Issue Date: 2019
Publisher: Всесвітнє наукове ноосферно-онтологічне товариство; Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди; Асоціація російськомовних вчених штату Масачусетс, м. Бостон, США
Citation: Голенков А. А. Вплив занять спортом на інтелектуальний розвиток спортсменів / А. А. Голенков, А. С. Гонтар // Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті : міжнар. кол. монографія / Всесвіт. наук. ноосферно-онтолог. тов-во, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Асоц. рос. вчених штату Масачусетс [та ін.] ; за заг. ред. В. П. Бабича, Л. С. Рибалко. – Харків : ВННОТ, 2019. – С. 368–372.
Abstract: Обґрунтовано думку про те, що у процесі занять спортом тренер і спортсмен повинні прагнути не до однобічного розвитку, а до гармонії розуму, душі і тіла. Історичним прикладом переваг такого підходу до виховання є перемога Афін над Спартою. Перші надавали перевагу гармонії розвитку, другі надавали перевагу лише тілесному розвитку. Обосновано мнение о том, что в процессе занятий спортом тренер и спортсмен должны стремиться не к одностороннему развитию, а к гармонии разума, души и тела. Историческим примером преимуществ такого подхода к воспитанию является победа Афин над Спартой. Первые предпочитали гармонию развития, вторые предпочитали только телесное развитие. The opinion is substantiated that in the process of playing sports a coach and an athlete should strive not for one-sided development, but for harmony of mind, soul and body. A historical example of the benefits of this parenting approach is the victory of Athens over Sparta. The former preferred the harmony of development, the latter preferred only bodily development.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6694
Appears in Collections:Кафедра теорії і методики фізичного виховання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Голенков А. А..pdf312.69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.