Готовність педагогічних працівників та психологів до сприйняття розмаїття в умовах інклюзивного навчання

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-10-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені Г. С. Сковороди, Діса плюс
Анотація
У статті проаналізована готовність педагогічних працівників та психологів до сприйняття розмаїття в умовах інклюзивного навчання. В супроводі дітей в інклюзивній освіті велику роль грає фахова допомога психологів. Особливу роль виграють спеціальні тренінги, які направлені не тільки на підвищення психологічних знань, але й компетенцій з корекційної педагогіки та спеціальної психології. В статье проанализирована готовность педагогов и психологов к восприятию разнообразия в условиях инклюзивного обучения. В сопровождении детей в инклюзивном образовании большую роль играет профессиональная помощь психологов. Особую роль играют специальные тренинги, направленные не только на повышение психологических знаний, но и компетенций по коррекционной педагогике и специальной психологии. The article analyzes the readiness of teachers and psychologists to perceive diversity in the context of inclusive education. Professional help from psychologists plays an important role in supporting children in inclusive education. A special role is played by special trainings aimed not only at increasing psychological knowledge, but also competencies in remedial pedagogy and special psychology.
Опис
Ключові слова
сприйняття розмаїття, педагогічні працівники, інклюзивне навчання, аспірантські роботи, восприятие разнообразия, педагогические работники, инклюзивное обучение, аспирантские работы, perception of diversity, teaching staff, inclusive learning, postgraduate work
Цитування
Трушик О. В. Готовність педагогічних працівників та психологів до сприйняття розмаїття в умовах інклюзивного навчання / О. В. Трушик // Харківський осінній марафон психотехнологій : матеріали наук.-практ. конф. (каталог психотехнологій ; тези доп.), Харків, 27 жовт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Діса плюс, 2018. – Ч. 2. – С. 280–281.