ВИХОВАННЯ ТА НАВЧАННЯ ДІТЕЙ У ДВОРЯНСЬКІЙ РОДИНІ ЗАДОНСЬКИХ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка (ТНПУ)
Анотація
У статті висвітлюється процес виховання та навчання дітей у дворянській родині Задонських. Проведена історична реконструкція відтворює освітні стратегії та повсякденні практики, характерні для представників дворянського стану, а також висвітлює особливості виховного процесу. Практика залучення до виховання дітей сторонніх педагогів була поширеною у дворянському середовищі. Від народження – до юнацького віку у родинах дворян були годувальниці, няньки, бонни, гувернери, гувернантки, домашні учителі. В статье освещается процесс воспитания и учебы детей во дворянской семье Задонских. Проведенная историческая реконструкция воссоздает образовательные стратегии и повседневные практики, характерные для представителей дворянского состояния, а также освещает особенности воспитательного процесса. Практика привлечения к воспитанию детей посторонних педагогов была распространённой в дворянской среде. От рождения ребенка до юношеского возраста в семьях дворян были кормилицы, няни, бонны, гувернеры, гувернантки, домашние учителя. The process of upbringing and education of the children in Zadonsks’ noble family is indicated in the article. Conducted historical reconstruction embodies educational strategies and day-to-day practices pertaining to members of the nobility, and it also displays the educational process peculiarities. Practice involvement in education of children unauthorized teachers were common in noble surroundings. There were wet nurses, nannies, bonnes, governesses and tutors from birth to juvenile age in noble families.
Опис
Ключові слова
годувальниці, няньки, бонни, гувернери, гувернантки, домашні учителі, кормилицы, няньки, бонны, гувернёры, гувернантки, домашние учителя, nurses, nannies, bonnies, tutors, governesses, home teachers
Цитування
Яковенко Г. Г. Виховання та навчання дітей у дворянській родині Задонських / Г. Г. Яковенко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. : Історія / за заг. ред. І. С. Зуляка ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2016. – Вип. 1, ч. 3. – С. 133–136.