Discourse categories: A case for English Restoration drama

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-08-02
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
In this article, the notions of discourse and discourse categories are considered within the framework of a cognitive-communicative paradigm. In this paper, three groups of discourse categories in the dramatic works of the English Restoration are considered: cognitive, communicative and metadiscursive. У статті поняття «дискурс» та «дискурсивні категорії» розглянуто з позицій когнітивно-комунікативної парадигми. У цій науковій розвідці розглянуто три групи категорій дискурсу у драматичних творах часів Реставрації Стюартів: когнітивні, комунікативні та метадискурсивні. В данной статье понятия «дискурс» и «дискурсивные категории» рассматриваются с позиций когнитивно-коммуникативной парадигмы. В данном исследовании рассмотрены три группы категорий дискурса в драматических произведениях времён Реставрации Стюартов: когнитивные, коммуникативные и метадискурсивные.
Опис
Ключові слова
discourse, discourse category, dramatic discourse, play, the English Restoration, дискурс, категорія дискурсу, драматичний дискурс, п’єса, Реставрація Стюартів, дискурс, категория дискурса, драматический дискурс, пьеса, Реставрация Стюартов
Цитування
Marina O. V. Discourse categories: A case for English Restoration drama / O. Marina // Записки з романо-германської філології / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса : ОНУ , 2021 – Вип 1(46). – С. 163–174.