Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/638
Title: З ІСТОРІЇ ПІДРУЧНИКА ГЕОГРАФІЇ
Other Titles: ИЗ ИСТОРИИ УЧЕБНИКА ГЕОГРАФИИ
Authors: Стадник, О. Г.
Стадник, А. Г.
Stadnik, А. G.
Keywords: географія
засоби навчання
методика
підручник
зміст
география
средства обучения
методика
учебник
содержание
geography
learning tools
methods
textbook
content
Issue Date: 2016
Publisher: Видавнича група «Основа»
Citation: Стадник О. Г. З історії підручника географії // Географія : наук.-метод. журн. – Харків : Основа, 2016. – № 11–12 (303–304). – С. 32–39.
Abstract: Стаття присвячена питанням історії створення підручників географії, які були носієм предметного змісту освіти, а згодом, і видів навчальної діяльності учнів. Розглянуто кількісні і якісні зміни у цих засобах навчання та чинники, які їх обумовили. Сформульовані основні риси (зміст, методичний апарат, ілюстрації) підручників географії різних періодів. Статья посвящена вопросам истории создания учебников географии, которые были носителем предметного содержания образования, а впоследствии и видов учебной деятельности учащихся. Рассмотрены количественные и качественные изменения в этих средствах обучения и факторы, которые их обусловили. Сформулированы основные черты (содержание, методический аппарат, иллюстрации) учебников географии разных периодов.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/638
Appears in Collections:Кафедра суспільно-економічних дисциплін і географії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Стадник О. Г..pdf980.86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.