Специфіка мовної освіти сучасного фахівця

Немає доступних мініатюр
Дата
2020-12-07
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національна академія Національної гвардії України
Анотація
В роботі вивчається питання забезпечення якості мовної освіти в умовах модернізації вищої професійної освіти. Автором проведеного дослідження зазначено, що немає єдиного варіанту вирішення цієї задачі, адже якість мовної освіти забезпечується сукупністю концептуальних ідей, прийнятною для конкретного університету. В работе изучается вопрос обеспечения качества языкового образования в условиях модернизации высшего профессионального образования. Автором проведенного исследования указано, что нет единого варианта решения этой задачи, поскольку качество языкового образования обеспечвается совокупностью концептуальных идей, допустимой для конкретного университета. The paper examines the issue of providing quality of language education in the context of modernization of higher professional education. The author of the study points out that there is no universal solution to this problem, because the quality of language education is provided by a set of conceptual ideas, allowable for a particular university
Опис
Ключові слова
сучасні методолого-теоретичні пошуки, сучасні практичні пошуки, міжнародні глобалізаційні процеси, гуманістично-інноваційна парадигма, современные методолого-теоретические поиски, современные практические поиски, международные глобализационные процессы, гуманистично-инновационная парадигма, modern methodological-theoretical searche, modern methodological-theoretical searches, modern practical searches, international globalization processes, humanistic-innovation paradigm
Цитування
Шевченко А. Г. Специфіка мовної освіти сучасного фахівця / А. Г. Шевченко // Методика та специфіка викладання іноземних мов у закладах вищої освіти: тези доп. Всеукр. наук.-метод. конф., Харків, 7 груд. 2020 р. / Нац. акад. Нац. гвардії України. – Харків : НАНГУ, 2020. – С.43–46.