Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6372
Title: Специфіка мовної освіти сучасного фахівця
Other Titles: Специфика языкового образования современного специалиста
Specifics of modern specialist's language education
Authors: Шевченко, А. Г.
Keywords: сучасні методолого-теоретичні пошуки
сучасні практичні пошуки
міжнародні глобалізаційні процеси
гуманістично-інноваційна парадигма
современные методолого-теоретические поиски
современные практические поиски
международные глобализационные процессы
гуманистично-инновационная парадигма
modern methodological-theoretical searche
modern methodological-theoretical searches
modern practical searches
international globalization processes
humanistic-innovation paradigm
Issue Date: 7-Dec-2020
Publisher: Національна академія Національної гвардії України
Citation: Шевченко А. Г. Специфіка мовної освіти сучасного фахівця / А. Г. Шевченко // Методика та специфіка викладання іноземних мов у закладах вищої освіти: тези доп. Всеукр. наук.-метод. конф., Харків, 7 груд. 2020 р. / Нац. акад. Нац. гвардії України. – Харків : НАНГУ, 2020. – С.43–46.
Abstract: В роботі вивчається питання забезпечення якості мовної освіти в умовах модернізації вищої професійної освіти. Автором проведеного дослідження зазначено, що немає єдиного варіанту вирішення цієї задачі, адже якість мовної освіти забезпечується сукупністю концептуальних ідей, прийнятною для конкретного університету. В работе изучается вопрос обеспечения качества языкового образования в условиях модернизации высшего профессионального образования. Автором проведенного исследования указано, что нет единого варианта решения этой задачи, поскольку качество языкового образования обеспечвается совокупностью концептуальных идей, допустимой для конкретного университета. The paper examines the issue of providing quality of language education in the context of modernization of higher professional education. The author of the study points out that there is no universal solution to this problem, because the quality of language education is provided by a set of conceptual ideas, allowable for a particular university
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6372
Appears in Collections:Кафедра практики англійського усного і писемного мовлення

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Шевченко_тези.docx24.26 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.