Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/617
Title: СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ВИЩОЇ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ У ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
Other Titles: СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ВЫСШЕГО МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УКРАИНЕ В XIX – НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА
Authors: Боярська-Хоменко, А. В.
Троцко, А. В.
Боярская-Хоменко, А. В.
Троцко, А. В.
Boiarska-Khomenko, A. V.
Trotsko, A. V.
Keywords: вища математична освіта
розвиток математичної освіти
педагогіка вищої школи
высшее математическое образование
развитие математического образования
педагогика высшей школы
higher mathematical education
development of mathematical education
high school pedagogy
Issue Date: 2015
Publisher: Харківський національний автомобільно-дорожній університет (ХНАДУ)
Citation: Боярська-Хоменко А. В. Становлення та розвиток вищої математичної освіти в Україні у ХІХ – на початку ХХ століття : монографія / А. В. Боярська-Хоменко, А. В. Троцко ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Харк. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків : ХНАДУ, 2015. – 207 с.
Abstract: У монографії на основі широкої джерельної бази проаналізовано особливості становлення та розвитку системи вищої математичної освіти в Україні у ХІХ – на початку ХХ століття; обґрунтовано етапи становлення то розвитку вищої математичної освіти; розкрито особливості мети, завдань, форм та методів реалізації вищої математичної освіти у відповідності до визначених етапів; окреслено шляхи творчого використання прогресивних ідей минулого у сучасних умовах розбудови системи вищої освіти. Монографія призначена науковцям, викладачам, аспірантам, усім, кого цікавлять питання педагогіки вищої школи, табл. В монографии на основе широкой источниковой базы проанализированы особенности становления и развития системы высшего математического образования в Украине в XIX - начале ХХ века; обоснованы этапы становления и развития высшего математического образования; раскрыты особенности целей, задач, форм и методов реализации высшего математического образования в соответствии с определенными этапами; намечены пути творческого использования прогрессивных идей прошлого в современных условиях развития системы высшего образования. Монография предназначена научным работникам, преподавателям, аспирантам, всем, кого интересуют вопросы педагогики высшей школы, табл.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/617
Appears in Collections:Кафедра освітології та інноваційної педагогікиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.