Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6153
Title: Шкідливі звички та їх профілактика
Other Titles: Вредные привычки и их профилактика
Bad habits and their prevention
Authors: Демиденко, М. Д.
Овсієнко, В. В.
Демиденко, Н. Д.
Овсиенко, В. В.
Demidenko, N.
Ovsienko, V.
Keywords: шкідливі звички
здоровий спосіб життя
тютюн
алкоголь
наркотики
студентські роботи
вредные привычки
здоровый образ жизни
табак
студенческие работы
bad habits
healthy lifestyle
tobacco
alcohol
Drugs
student work
Issue Date: 27-Sep-2019
Publisher: ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», Чернігівський національний технологічний університет, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Демиденко М. Д. Шкідливі звички та їх профілактика / М. Д. Демиденко, В. В. Овсієнко // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. ІХ Всеукр. наук.-практ. конф., Чернігів, 27–28 верес. 2019 р. / ДНУ "Ін-т модернізації змісту освіти" [та ін.]. – Чернігів, 2019. – С. 63–66.
Abstract: В умовах ускладнення життя, між особистісних зв’язків і стосунків державний курс освітньої політики в Україні передбачає пропаганду здорового способу життя, виховання здорового молодого покоління, якому жити і працювати в новій державі. Соціально-педагогічна профілактика шкідливих звичок ґрунтується на своєчасному виявленні та виправленні негативних інформаційних, педагогічних, психологічних, організаційних факторів, що зумовлюють відхилення в психічному та соціальному розвитку дітей і молоді, у їхній поведінці, стані здоров’я, а також в організації життєдіяльності й дозвілля. В условиях усложнения жизни, межличностных связей и отношений государственный курс образовательной политики в Украине предусматривает пропаганду здорового образа жизни, воспитание здорового молодого поколения, которому жить и работать в новом государстве. Социально-педагогическая профилактика вредных привычек основывается на своевременном выявлении и исправлении негативных информационных, педагогических, психологических, организационных факторов, обусловливающих отклонения в психическом и социальном развитии детей и молодежи, в их поведении, состоянии здоровья, а также в организации жизнедеятельности и досуга. IIn the context of the increasing complexity of life, interpersonal relations and relationships, Ukraine's State policy on education provides for the promotion of a healthy lifestyle and the education of a healthy young generation to live and work in the new State. Social and pedagogical prevention of harmful habits is based on the timely identification and correction of the negative information, pedagogical, psychological and organizational factors responsible for deviations in the mental and social development of children and young people, in their behaviour and health and in the organization of their activities and leisure time.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6153
Appears in Collections:Кафедра здоров’я людини, реабілітології і спеціальної психології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Демиденко М. Д., Овсієнко В. В. .pdf761.46 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.