Особливості розробки дистанційних курсів для студентів ВНЗ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2011
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
Анотація
У статті розглянуто можливості використання технологій дистанційного навчання в умовах навчально-виховного процесу традиційних ВНЗ, розкрито особливості створення дистанційних курсів. В статье рассмотрены возможности использования технологий дистанционного обучения в условиях учебно-воспитательного процесса традиционных ВУЗов, раскрыты особенности создания дистанционных курсов.The article deals with the possibilities of using distance learning technologies in educational process of traditional higher educational institutions, in particular the features of a distance learning course creation are described.
Опис
Ключові слова
дистанційний курс, дистанційне навчання, змішана модель навчання, навчальні ресурси, дистанционный курс, дистанционное обучение, смешанная система обучения, учебные ресурсы, distance education course, distance education, combined model of education, educational resources
Цитування
Прокопенко А. І. Особливості розробки дистанційних курсів для студентів ВНЗ / А. І. Прокопенко, М. В. Іващенко // Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Сер.: Педагогічні науки : зб наук. пр./ Глухів. нац. пед. ун-т ім. О. Довженка ; [гол. ред. О. І. Курок]. – Глухів, 2011 – Вип. 18. – С.129–133.