Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/605
Title: ПРОФЕСІЙНЕ САМОВДОСКОНАЛЕННЯ ЯК ЗАПОРУКА ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ЗДІЙСНЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ
Authors: Ларіна, І. О.
Доля, Ю. В.
Keywords: майбутні вихователі
підготовка фахівців
професійне самовдосконалення
національне виховання
дошкільники
будущие воспитатели
подготовка специалистов
профессиональное самосовершенствование
национальное воспитание
дошкольники
future educators
training of specialists
professional self
national education
preschoolers
Issue Date: 22-May-2015
Publisher: Вид-во "Точка"
Citation: Ларіна І. О. Професійне самовдосконалення як запорука готовності майбутніх вихователів до здійснення національного виховання дошкільників / І. О. Ларіна, Ю. В. Доля // Традиційна культура в умовах глобалізації: платформа для міжкультурного та міжрегіонального суспільного діалогу : матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 22-23 трав. 2015 р.) / Департамент культури і туризму Харків. обл. держ. адмін., Обл. орг.-метод. центр культури і мистец. ; [редкол.: Л. Г. Омельченко, О. Г. Бугайченко, Н. М. Роман]. – Харків : Точка, 2015. – C. 102–104.
Abstract: Підготовка фахівців нової генерації, які у повній мірі оволоділи загальнолюдськими та національними цінностями і здатні повноцінно реалізовувати навчання та виховання дошкільників у руслі національних традицій, потребує докорінного перегляду підходів до навчання спеціалістів дошкільного профілю у педагогічних вишах. У статті запропоновано шляхи стимулювання професійного самовдосконалення студентів факультету дошкільної освіти (факультативні заняття, систематична практика в дошкільних навчальних закладах та інші), які сприятимуть професійному зростанню майбутніх фахівців дошкільного профілю та формуванню в них готовності до здійснення національного виховання дошкільників. Подготовка специалистов нового поколения, которые в полной мере овладели общечеловеческими и национальными ценностями и способны полноценно реализовывать обучения и воспитания дошкольников в русле национальных традиций, требует коренного пересмотра подходов к обучению специалистов дошкольного профиля в педагогических вузах. В статье предложены пути стимулирования профессионального самосовершенствования студентов факультета дошкольного образования (факультативные занятия, систематическая практика в дошкольных учебных заведениях и другие), которые будут способствовать профессиональному росту будущих специалистов дошкольного профиля и формированию у них готовности к осуществлению национального воспитания дошкольников.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/605
Appears in Collections:Кафедра теорії, технологій і методик дошкільної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ларіна І. О., Доля Ю. В.pdf991.14 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.