Інклюзивне навчання як організаційно-педагогічна умова соціальної адаптації учнів з дитячим церебральним паралічем

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-03-31
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Мітра
Анотація
У статті представлено особливості інклюзивного навчання як альтернативної умови соціальної адаптації дітей з особливими освітніми потребами, розглянуто актуальні питання для вирішення цієї проблеми, а також запропоновано рекомендації щодо забезпечення сприятливих умов для успішної адаптації учнів із дитячим церебральним паралічем. В статье представлены особенности инклюзивного обучения как альтернативных условий социальной адаптации детей с особыми образовательными потребностями, рассмотрены актуальные вопросы для решения этой проблемы, а также предложены рекомендации по обеспечению благоприятных условий для успешной адаптации учащихся с детским церебральным параличом. The article presents the features of inclusive education as alternative conditions for social adaptation of children with special educational needs, considers topical issues to address this problem, and offers recommendations to ensure favourable conditions for the successful adaptation of students with cerebral palsy.
Опис
Ключові слова
інклюзивне навчання, діти, особливі освітні потреби, соціальна адаптація, учні, церебральний параліч, аспірантські роботи, инклюзивное обучение, дети, особые образовательные потребности, социальная адаптация, детский церебральный паралич, аспирантские работы, inclusive education, children, special educational needs, social adaptation, students, cerebral palsy, postgraduate work
Цитування
Шпачинський Д. В. Інклюзивне навчання як організаційно-педагогічна умова соціальної адаптації учнів з дитячим церебральним паралічем / Д. В. Шпачинський // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів : теорія і практика : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 31 бер. – 2 квіт. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: С. Т. Золотухіна та ін.]. – Харків : Мітра, 2021. – Т. 1. – С. 169–172.