Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5759
Title: Тема жінки в поемі Ш. Руставелі "Витязь в барсовій шкурі"
Other Titles: Тема женщины в поэме Ш. Руставели "Витязь в тигровой шкуре"
The theme of a woman in Sh. Rustaveli's poem "The Knight in the Tiger's Skin"
Authors: Журенко, М. М.
Журенко, М. Н.
Zhurenko, M.
Keywords: Руставелі Шота
жінки
художній образ
Руставели Шота
женщины
художественный образ
Rustaveli Shota
womens
artistic image
Issue Date: 9-Apr-2020
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Журенко М. М. Тема жінки в поемі Ш. Руставелі "Витязь в барсовій шкурі" / М. М. Журенко // Ціннісні орієнтири в мистецькому просторі – індивід і соціальний контекст: Лінгвістика. Літературознавство. Методика викладання мови і літератури. Міждисциплінарні дослідження (психологія, соціологія, історія, політологія, філософія) : тези доп. Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, Харків, 9 квіт. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [голова оргком. конф. Ю. Д. Бойчук, наук. керівник конф.-проекту С. К. Криворучко]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 33.
Abstract: У статті порушено тему жінки в поемі Ш. Руставелі «Витязь в барсовій шкурі». Автор відображає самобутню ідею благоговіння перед жінкою. Грузинському народу був чужий гаремно-замкнений спосіб життя жінки. Неодноразово жінки відігравали визначну роль у політичному, суспільному і культурному житті країни. В статье затронута тема женщины в поэме Ш. Руставели «Витязь в тигровой шкуре». Автор отражает самобытную идею благоговения перед женщиной. Грузинскому народу был чужд гаремно-замкнутый образ жизни женщины. Неоднократно женщины играли выдающуюся роль в политической, общественной и культурной жизни страны. The article deals with the theme of women in Rustaveli's poem "The Knight in the Tiger's Skin". The author reflects the original idea of reverence towards a woman. The Georgian people were alien to the harem-like enclosed lifestyle of a woman. Repeatedly women played a prominent role in the political, social and cultural life of the country.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5759
Appears in Collections:Кафедра зарубіжної лiтератури та слов’янських мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Журенко М. М..pdf642.7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.