Гуманістичні засади роботи керівника з педагогічним персоналом

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-02-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, Факультет початкової освіти та філології, Кафедра педагогіки
Анотація
Ефективність діяльності сучасного керівника, досягнення високих якісних показників закладу освіти в цілому значною мірою залежить від рівня організації роботи з педагогічним персоналом на засадах демократії та гуманізму. Эффективность деятельности современного руководителя, достижения высоких качественных показателей учебного заведения в целом в значительной степени зависит от уровня организации работы с педагогическим персоналом на принципах демократии и гуманизма. The effectiveness of the activities of a modern leader, the achievement of high quality indicators of an educational institution as a whole largely depends on the level of organization of work with teaching staff on the principles of democracy and humanism.
Опис
Ключові слова
керівник закладу освіти, партисипативне управління, лідерство керівника, культура управлінського спілкування, коучинг, педагогічний персонал, руководитель учебного заведения, партисипативное управление, лидерство руководителя, культура управленческого общения, педагогический персонал, head of educational institution, participatory governance, leader leadership, management culture
Цитування
Мармаза О. І. Гуманістичні засади роботи керівника з педагогічним персоналом / О. І. Мармаза // Добробут здобувачів освіти та учителів у сучасних умовах освітнього простору та соціуму : матеріали міжвузів. (заочної) наук.-практ. конф. (до 100-річчя Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії), Хмельницький, 26 лют. 2021 р. / Хмельн. гуманітарно-пед. акад. ; [редкол.: І. М.Шоробура (голов. ред.) та ін.]. – Хмельницький : А. В.Царук, 2021. – С. 94–97.