Ранкові зустрічі як засіб формування позитивного мислення в учнів початкової школи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто формування позитивного мислення. Ранкові зустрічі – це невід’ємна частина освітнього процесу, за допомогою якого у дітей формується уміння слухати, приділяти увагу іншим та колективно вирішувати питання, обмінюватися інформацією з однолітками про певні події чи враження, що відбулися у їхньому житті. В статье рассмотрено формирование позитивного мышления. Утренние встречи – это неотъемлемая часть образовательного процесса, с помощью которого у детей формируется умение слушать, уделять внимание другим и коллективно решать вопросы, обмениваться информацией со сверстниками об определенных событиях или впечатлениях, что произошли в их жизни. This article looks at the formation of positive thinking. Morning meetings are an integral part of the educational process through which children develop the ability to listen, pay attention to others and solve problems collectively, sharing information with peers about certain events or experiences that have happened in their lives.
Опис
Ключові слова
позитивне мислення, учні, початкова школа, студентські роботи, позитивное мышление, ученики, начальная школа, студенческие работы, positive thinking, students, elementary school, student work
Цитування
Лубяна Я. Ранкові зустрічі як засіб формування позитивного мислення в учнів початкової школи / Я. Лубяна // Студентські ініціативи: теорія і практика початкової освіти : матеріали ІІ наук.-практ. інтернет-конф. студ. ф-ту почат. навчання, Харків, 12 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків, 2021. – С. 21.