Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5612
Title: Ранкові зустрічі як засіб формування позитивного мислення в учнів початкової школи
Other Titles: Утренние встречи как средство формирования позитивного мышления у учеников начальной школы
Morning meetings as a means of forming positive thinking in primary school students
Authors: Лубяна, Я.
Lubyana, Yа.
Keywords: позитивне мислення
учні
початкова школа
студентські роботи
позитивное мышление
ученики
начальная школа
студенческие работы
positive thinking
students
elementary school
student work
Issue Date: 12-May-2021
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Лубяна Я. Ранкові зустрічі як засіб формування позитивного мислення в учнів початкової школи / Я. Лубяна // Студентські ініціативи: теорія і практика початкової освіти : матеріали ІІ наук.-практ. інтернет-конф. студ. ф-ту почат. навчання, Харків, 12 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків, 2021. – С. 21.
Abstract: В статті розглянуто формування позитивного мислення. Ранкові зустрічі – це невід’ємна частина освітнього процесу, за допомогою якого у дітей формується уміння слухати, приділяти увагу іншим та колективно вирішувати питання, обмінюватися інформацією з однолітками про певні події чи враження, що відбулися у їхньому житті. В статье рассмотрено формирование позитивного мышления. Утренние встречи – это неотъемлемая часть образовательного процесса, с помощью которого у детей формируется умение слушать, уделять внимание другим и коллективно решать вопросы, обмениваться информацией со сверстниками об определенных событиях или впечатлениях, что произошли в их жизни. This article looks at the formation of positive thinking. Morning meetings are an integral part of the educational process through which children develop the ability to listen, pay attention to others and solve problems collectively, sharing information with peers about certain events or experiences that have happened in their lives.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5612
Appears in Collections:Кафедра початкової і професійної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Лубяна Я. .pdf342.15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.