Робота над ансамблевою взаємодією у творах змішаного складу Ф. Риса

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди; вид-во "Мтра"
Анотація
В методичних рекомендаціях проанадізовано камерно-інструментальні твори Ф. Риса – німецького композитора, диригента, піаніста, педагога, музичного діяча, учня Л. ван Бетховена (три змішані ансамблі для малого й великих складів). В методических рекомендациях проанадизованы камерно-инструментальные произведения Ф. Риса – немецкого композитора, дирижера, пианиста, педагога, музыкального деятеля, ученика Бетховена (три смешанные ансамбли для малого и крупных складов). The methodical recommendations analyze the chamber and instrumental works of F. Rys - a German composer, conductor, pianist, teacher, musician, student of L. van Beethoven (three mixed ensembles for small and large ensembles).
Опис
Ключові слова
Рис Ф., ансамблева взаємодія, змішані ансамблі, камерно-інструментальні твори, ансамблевое взаимодействие, смешанные ансамбли, камерно-инструментальные произведения, Rіes F., ensemble interaction, mixed ensembles, chamber and instrumental works
Цитування
Робота над ансамблевою взаємодією у творах змішаного складу Ф. Риса : навч.-метод. рек. для самост. роботи студентів за спец. 025 Музичне мистецтво / М. П. Калашник, І. В. Смірнова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Мітра, 2021. – 17 с.