Вплив відносин між США та КНР на вирішення "тайванського питання" на сучасному етапі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-03-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто «тайванське питання» і його вплив на американсько-китайські відносини що, без перебільшення, потенційно є однією з найгостріших проблем світової політики XXI ст. Подальша двостороння взаємодія з «тайванського питання» буде залежати від того, наскільки обидві держави зможуть визначити свої цілі в регіоні, засоби для їх реалізації та можливі витрати з прийнятих рішень. В статье рассмотрен «тайваньский вопрос» и его влияние на американо-китайские отношения что, без преувеличения, потенциально является одной из самых острых проблем мировой политики XXI в. Дальнейшее двустороннее взаимодействие по «тайваньскому вопросу» будет зависеть от того, насколько оба государства смогут определить свои цели в регионе, средства для их реализации и возможные расходы по принятых решений. This article examines the "the taiwan question" and its impact on U.S.-China relations, which, without exaggeration, is potentially one of the most pressing issues in 21st century global politics. Further bilateral engagement on the "the taiwan question" will depend on the extent to which both states are able to identify their goals in the region, the means to achieve them and the possible costs of the solutions adopted.
Опис
Ключові слова
«тайванське питання», американсько-китайські відносини, студентські роботи, «тайваньский вопрос», американо-китайские отношения, студенческие работы, "the taiwan question", аmerican-сhinese relations, student work
Цитування
Топчій Д. С. Вплив відносин між США та КНР на вирішення "тайванського питання" на сучасному етапі / Д. С. Топчій // Сходознавство. Актуальність та перспективи : тези доп. ІІ Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 19 берез. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [уклад.: Н. В. Руда, Л. М. Ямпольська]. – Харків : ХНПУ, 2021. – С. 154–156.