Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5224
Title: Вплив відносин між США та КНР на вирішення "тайванського питання" на сучасному етапі
Other Titles: Влияние отношений между США и КНР на решение "тайваньского вопроса" на современном этапе
The impact of US-PRC relations on the "Taiwan question" at the present stage
Authors: Топчій, Д. С.
Топчий, Д. С.
Topchii, D.
Keywords: «тайванське питання»
американсько-китайські відносини
студентські роботи
«тайваньский вопрос»
американо-китайские отношения
студенческие работы
"the taiwan question"
аmerican-сhinese relations
student work
Issue Date: 19-Mar-2021
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Топчій Д. С. Вплив відносин між США та КНР на вирішення "тайванського питання" на сучасному етапі / Д. С. Топчій // Сходознавство. Актуальність та перспективи : тези доп. ІІ Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 19 берез. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [уклад.: Н. В. Руда, Л. М. Ямпольська]. – Харків : ХНПУ, 2021. – С. 154–156.
Abstract: У статті розглянуто «тайванське питання» і його вплив на американсько-китайські відносини що, без перебільшення, потенційно є однією з найгостріших проблем світової політики XXI ст. Подальша двостороння взаємодія з «тайванського питання» буде залежати від того, наскільки обидві держави зможуть визначити свої цілі в регіоні, засоби для їх реалізації та можливі витрати з прийнятих рішень. В статье рассмотрен «тайваньский вопрос» и его влияние на американо-китайские отношения что, без преувеличения, потенциально является одной из самых острых проблем мировой политики XXI в. Дальнейшее двустороннее взаимодействие по «тайваньскому вопросу» будет зависеть от того, насколько оба государства смогут определить свои цели в регионе, средства для их реализации и возможные расходы по принятых решений. This article examines the "the taiwan question" and its impact on U.S.-China relations, which, without exaggeration, is potentially one of the most pressing issues in 21st century global politics. Further bilateral engagement on the "the taiwan question" will depend on the extent to which both states are able to identify their goals in the region, the means to achieve them and the possible costs of the solutions adopted.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5224
Appears in Collections:Кафедра всесвітньої історіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.