Лирические стихии в рассказах И. С. Маслова

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-04-09
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Основное содержание исследования составляет анализ лирических стихий в рассказах И. С. Маслова. Основний зміст дослідження становить аналіз ліричних стихій в оповіданнях І. С. Маслова. The main content of the research is the analysis of the lyrical elements in the stories of IS Maslov.
Опис
Ключові слова
лирические стихии, Маслов И. С., проза, аспирантские работы, ліричні стихії, Маслов І. С., проза, аспірантські роботи, lyric elements, Maslov I. S., prose, graduate work
Цитування
Бакумкина М. А. Лирические стихии в рассказах И. С. Маслова / М. А. Бакумкина // Ціннісні орієнтири в мистецькому просторі – індивід і соціальний контекст: Лінгвістика. Літературознавство. Методика викладання мови і літератури. Міждисциплінарні дослідження (психологія, соціологія, історія, політологія, філософія) : тези доп. Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, Харків, 9 квіт. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [голова оргком. конф. Ю. Д. Бойчук, наук. керівник конф.-проекту С. К. Криворучко]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 13.