Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5214
Title: Лирические стихии в рассказах И. С. Маслова
Other Titles: Ліричні стихії в оповіданнях І. С. Маслова
Lyric elements in the stories of I. S. Maslov
Authors: Бакумкина, М. А.
Бакумкіна, М. О.
Bakumkina, M.
Keywords: лирические стихии
Маслов И. С.
проза
аспирантские работы
ліричні стихії
Маслов І. С.
проза
аспірантські роботи
lyric elements
Maslov I. S.
prose
graduate work
Issue Date: 9-Apr-2020
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Бакумкина М. А. Лирические стихии в рассказах И. С. Маслова / М. А. Бакумкина // Ціннісні орієнтири в мистецькому просторі – індивід і соціальний контекст: Лінгвістика. Літературознавство. Методика викладання мови і літератури. Міждисциплінарні дослідження (психологія, соціологія, історія, політологія, філософія) : тези доп. Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, Харків, 9 квіт. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [голова оргком. конф. Ю. Д. Бойчук, наук. керівник конф.-проекту С. К. Криворучко]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 13.
Abstract: Основное содержание исследования составляет анализ лирических стихий в рассказах И. С. Маслова. Основний зміст дослідження становить аналіз ліричних стихій в оповіданнях І. С. Маслова. The main content of the research is the analysis of the lyrical elements in the stories of IS Maslov.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5214
Appears in Collections:Кафедра зарубіжної лiтератури та слов’янських мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Бакумкина М. А. Лирические стихии.pdf659.15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.