ДОМАШНЯ ОСВІТА У ЖИТТІ ТА ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВЦІВ ІМПЕРАТОРСЬКОГО ХАРКІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2013-02-01
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, Чабаненко Ю. А.
Анотація
У статті розглядається участь викладачів Імператорського Харківського університету у домашньому навчанні та заняттях репетиторством. Домашня освіта, одержана у своїх батьків, забезпечила майбутнім ученим їхні професійні досягнення. В статье рассматривается участие преподавателей Императорского Харьковского университета в домашнем обучении и занятиях репетиторством. Домашнее образование, полученное у своих родителей, обеспечило будущим учёным их профессиональные достижения. The participation of Imperial Kharkiv university’s teachers in home training lessons and tutoring is described in the article. The home education given by their parents provided to the future scientists their professional achievements.
Опис
Ключові слова
домашня освіта, домашнє навчання, науковці, Імператорський Харківський університет, домашнее образование, домашнее обучение, учёные, Императорский Харьковский университет, home education, home schooling, scientists, Kharkiv Imperial University
Цитування
Яковенко Г. Г. Домашня освіта у житті та діяльності науковців Імператорського Харківського університету / Г. Г. Яковенко // Гуржіївські історичні читання : зб. наук. пр. / Інститут історії України НАН України, Черкаський національний університет ; редкол.: Смолій В. А., Гуржій О. І., Морозов А. Г. та ін. – Черкаси : ЧНУ, 2013. – Вип. 6. – С. 145–147.