ПРОФЕСІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОМАШНІХ УЧИТЕЛІВ м. СУМИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2014-12-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Сумський державний університет (СумДУ)
Анотація
У статті висвітлено стан розвитку домашньої освіти та визначено особливості становища двох груп домашніх учителів – тих, хто працював у приватних будинках у городян міста Суми та домашніх учителів, які працювали у гімназіях. В статье освещено положение домашнего образования и особенности двух групп домашних учителей – тех, кто работал в частных домах у горожан г. Сумы и домашних учителей, которые работали в гимназиях. In the article development of domestic education status is reflected and the features of position of two groups of domestic teachers are certain - those, who worked in private houses for townspeople cities of Sum and domestic teachers, that worked in gymnasia.
Опис
Ключові слова
домашні учительки, гімназії, Суми, домашние учителя, гимназии, Сумы, home teachers, gymnasia, Sumy
Цитування
Яковенко Г. Г. Професійна характеристика домашніх учителів м. Суми / Г. Г. Яковенко // Сумська старовина : наук. журн. / Сумський держ. ун-т, Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Суми : СумДУ, 2014. – № 45. – С. 54–64.