ВПРАВА «ЗІРКА МОГО ЖИТТЯ»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-10-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені Г. С. Сковороди; Діса плюс
Анотація
В тезах описано вправу, яка допомагає проаналізувати клієнту ступінь власної задоволеності сферами свого життя і знайти ресурси для елімінації (усунення) проблемних зон. В тезисах описано упражнение, которое помогает проанализировать клиенту степень собственной удовлетворенности сферами своей жизни и найти ресурсы для элиминации (устранения) проблемных зон. The theses describe an exercise that helps the client analyze the degree of his own satisfaction with the areas of his life and find resources to eliminate (eliminate) problem areas.
Опис
Ключові слова
баланс життя, метафоричні асоціативні карти, сфери життя, аспірантські роботи, баланс жизни, метафорические ассоциативные карты,, сферы жизни, студенческие работы, balance of life, metaphorical associative maps, spheres of life, postgraduate works
Цитування
Аркатова О. С. Вправа «Зірка мого життя» / О. С. Аркатова // Харківський осінній марафон психотехнологій : матеріали ІІІ міжрегіон. наук.-практ. конф. (каталог психотехнологій; тези доп.), Харків, 26 жовт. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Т. Б. Хомуленко та ін.]. – Харків : Діса плюс, 2019. – С. 11–12.