ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ МОНТЕССОРІ – ТЕРАПІЇ У СЕНСОРНОМУ ВИХОВАННІ ДІТЕЙ ІЗ ЗПР

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті аналізуються результати дослідження щодо сформованості еталонних уявлень (кольору, величини, форми) у дошкільників із затримкою психічного розвитку (ЗПР), представлені рівні розвитку сенсорних еталонів та визначені основні напрямки роботи з розвитку сенсорних еталонів у дітей старшого дошкільного віку із ЗПР, методами Монтессорі - терапії з використанням Монтессорі-матеріалів. В статье анализируются результаты исследования сформированности эталонных представлений (цвета, величины, формы) у детей с задержкой психического развития (ЗПР), представлены уровни развития сенсорных эталонов и определены основные направления работы по развитию сенсорных эталонов у детей старшего дошкольного возраста с ЗПР, методами Монтессори - терапии с использованием Монтессори-материалов. The article analyzes the results of the study on the formation reference representations (color, size, shape) in preschoolers with a delay mental development (IMF), the levels of development of sensory standards and identified the main areas of work on the development of sensory standards in children senior preschool age with IMF, Montessori methods - therapy with using Montessori materials.
Опис
Ключові слова
діти із ЗПР, сенсорне виховання, Монтессорі - терапія, орієнтовно-дослідницька діяльність, магістерські роботи, дети с ЗПР, сенсорное воспитание, Монтессори - терапия, ориентировочно-исследовательская деятельность, магистерские работы, children with BPD, sensory education, Montessori - therapy, tentative research activities, master's work
Цитування
Катріч А. М. Застосування елементів Монтессорі – терапії у сенсорному вихованні дітей із ЗПР / А. М. Катріч // Актуальні питання корекційної та інклюзивної освіти : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.), Т. Ю. Маркіна, Л. Є. Перетяга]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 143–149.