Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/450
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorСтадник, О. Г.-
dc.contributor.authorЛукашенко, Є. Л.-
dc.date.accessioned2017-03-29T08:42:51Z-
dc.date.available2017-03-29T08:42:51Z-
dc.date.issued2016-11-12-
dc.identifier.citationСтадник О. Г. Закладення підвалин методики викладання географії О. Ободовським / О. Г. Стадник, Є. Л. Лукашенко // Вітчизняна географічна наука: теорія і практика : матеріали заоч. наук.-практ. інтернет-конф. ХНПУ ім. Г. С. Сковороди (м. Харків, 12 листопада 2016 р.) / ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, каф. географії ; [за заг. ред. С. В. Некос ]. - Харків : ХНПУ, 2016. - С. 6-9.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/450-
dc.description.abstractАктуальність статті пов’язана з недостатнім висвітленням розвитку методики навчання географії в школі в XIX ст. Окремі питання методики навчання географії були розглянуті в середині XIX ст. в роботі професора Педагогічного інституту О. Ободовського «Всеобщей географии учебная книга». У передмові підручника автор виступив як фахівець не тільки в галузі географії, а й педагогіки. Прагнучи до впорядкування та систематизації навчального матеріалу, О. Ободовський окреслив предмет вивчення всезагальної географії, виділивши не тільки дві основні складові (неорганічну і органічну природу), а і поставивши завдання розглянути такі складові неорганічної природи (сучасною термінологією – природного комплексу), як води, ґрунт і клімат з точки зору можливостей забезпечення умов існування органічного життя в даній місцевості. Таким чином, у передмові А. Ободовський виклав передові, на той час, погляди на методику викладання географії, а також заклав основи батьківщинознавства (краєзнавства), обґрунтовано вважаючи, що вивчення країни слід починати з навколишньої місцевості. Актуальность статьи связана с недостаточным освещением развития методики обучения географии в школе в XIX веке. Отдельные вопросы методики обучения географии были рассмотрены в середине XIX века в работе профессора Педагогического института А. Ободовского «Всеобщей географии учебная книга». В предисловии учебника автор выступил как специалист не только в области географии, но и педагогики. Стремясь к упорядочению и систематизации учебного материала, А. Ободовский очертил предмет изучения всеобщей географии, выделив не только две основные составляющие (неорганическую и органическую природу), а и поставил задачу рассмотреть такие составляющие неорганической природы (в современной терминологии – природного комплекса), как вода, почва и климат с точки зрения возможностей обеспечения условий существования органической жизни в данной местности. Таким образом, в предисловии А. Ободовский изложил передовые, на то время, взгляды на методику преподавания географии, а также заложил основы краеведения, обоснованно полагая, что изучение страны следует начинать с окружающей местности.uk_UA.UTF-8
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХНПУ ім. Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectісторія географіїuk_UA.UTF-8
dc.subjectшкільна географіяuk_UA.UTF-8
dc.subjectметодика викладання географіїuk_UA.UTF-8
dc.subjectО. Ободовськийuk_UA.UTF-8
dc.subjectметодичні посібникиuk_UA.UTF-8
dc.subjectкраєзнавствоuk_UA.UTF-8
dc.subjectистория географииuk_UA.UTF-8
dc.subjectшкольная географияuk_UA.UTF-8
dc.subjectметодика преподавания географииuk_UA.UTF-8
dc.subjectА. Ободовскийuk_UA.UTF-8
dc.subjectметодические пособияuk_UA.UTF-8
dc.subjectкраеведениеuk_UA.UTF-8
dc.subjecthistory of geographyuk_UA.UTF-8
dc.subjectschool geographyuk_UA.UTF-8
dc.subjectmethods of teaching geographyuk_UA.UTF-8
dc.subjectA. Obodovskyuk_UA.UTF-8
dc.subjectmethodical aidsuk_UA.UTF-8
dc.subjectlocal historyuk_UA.UTF-8
dc.subjectстудентські роботиuk_UA.UTF-8
dc.subjectстуденческие работыuk_UA.UTF-8
dc.subjectstudent's workuk_UA.UTF-8
dc.titleЗАКЛАДЕННЯ ПІДВАЛИН МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ГЕОГРАФІЇ О. ОБОДОВСЬКИМuk_UA.UTF-8
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Appears in Collections:Кафедра суспільно-економічних дисциплін і географії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Лукашенко Є. Л.doc42.5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.