Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4497
Title: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ У КОНТЕКСТІ ПРОЦЕСНОГО ПІДХОДУ
Other Titles: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА
THEORETICAL ASPECTS OF MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF THE PROCESS APPROACH
Authors: Мармаза, О. І.
Keywords: теорія управління
компетентність
керівник
процесний підхід
заклади освіти
управлінський цикл
теория управления
компетентность
руководитель
процессный подход
учебные заведения
управленческий цикл
management theory
competence
head
process approach
Issue Date: 2019
Publisher: Сумський державний педагогічний університ імені A.C. Макаренка
Citation: Мармаза О. І. Теоретичні аспекти управління у контексті процесного підходу / О. І Мармаза // Пізнавально-творча і професійна самореалізація особистості в евристичній освіті : монографія / Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренко ; [за ред. М. О. Лазарєва, О. Г. Козлової]. – Суми : ФОП Цьома С.П., 2019. – С. 25–39.
Abstract: В статті розглянута тема управління освітньою організацією, переосмислення та поява нових управлінських функцій, які зумовлюють підвищені вимоги до функціональної компетентності керівних кадрів. У цьому сенсі важливим є усвідомлення керівником сутності процесу управління, розуміння його циклічності та особливостей загальних функцій, які утворюють управлінський цикл. В статье рассмотрена тема управления образовательной организацией, переосмысление и появление новых управленческих функций, которые обусловливают повышенные требования к функциональной компетентности руководящих кадров. В этом смысле важно осознание руководителем сущности процесса управления, понимание цикличности и особенностей общих функций, которые образуют управленческий цикл.The article considers the topic of management of an educational organization, rethinking and the emergence of new management functions, which cause increased requirements for the functional competence of management. In this sense, it is important awareness of the head of the essence of the management process, understanding of its cyclical nature and features of the general functions that form the management cycle.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4497
ISBN: 978-617-7487-58-5
Appears in Collections:Кафедра наукових основ управлінняItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.