РОЗВИТОК АВТОРИТЕТУ КЕРІВНИКА ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ: ТЕХНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті актуалізовано проблему авторитету керівника закладу освіти. Висвітлено використання програмно-цільового підходу до розвитку авторитету керівника. Наведено фрагмент комплексно-цільової програми щодо розвитку авторитету керівника закладу освіти. В статье актуализировано проблему авторитета руководителя учебного заведения. Освещены использования программно-целевого подхода к развитию авторитета руководителя. Приведен фрагмент комплексно-целевой программы по развитию авторитета руководителя учебного заведения. TThe article actualizes the problem of the authority of the head of the educational institution. The use of program-targeted approach to the development of the authority of the leader is highlighted. The fragment of the complex-target program concerning development of authority of the head of educational institution is resulted.
Опис
Ключові слова
авторитет, заклад освіти, керівник, авторитет керівника, комплексно-цільова програма, авторитет, учебное заведение, руководитель, авторитет руководителя, комплексно-целевая программа, authority, educational institution, head, authority of the head, complex-target program
Цитування
Темченко О. В. Розвиток авторитету керівника освітнього закладу: технологічний аспект / О. В. Темченко // Модернізація управління в контексті вимог Закону України "Про освіту" : матеріали Всеукр. наук.-практ. онлайн-конф., Харків, 20 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Р. І. Черновол-Ткаченко, О. І. Мармази, О. Є. Гречаник]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Ч. 1. – С. 319–326.