Перспективи створення регіональної системи громадянської та міжкультурної освіти населення на основі курсу «Культура добросусідства»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-11-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті висвітлюєються перспективи створення у Харківському регіоні системи громадянської та міжкультурної освіти населення на основі курсу «Культура добросусідства». Курс спрямовано на на адаптацію молодого покоління до етнокультурного розмаїття. В статье освещені перспективы создания в Харьковском регионе системы гражданскго и межкультурного образования населения на основе курса «Культура добрососедства». Курс направлен на на адаптацию молодого поколения к этнокультурному разнообразию. The topic of perspectives of creation in the Kharkiv region of the system of civic and intercultural education of the population on the basis of the course "Culture of good neighborliness" is covered. The course is aimed at adapting the younger generation to ethnocultural diversity.
Опис
Ключові слова
громадянська освіта, міжкультурна освіта, національні меншини, національно-патріотичне виховання, гражданское образование, межкультурное образование, национальные меньшинства, национально-патриотическое воспитание, civic education, intercultural education, national minorities, national-patriotic education
Цитування
Танько Т. П. Перспективи створення регіональної системи громадянської та міжкультурної освіти населення на основі курсу «Культура добросусідства» / Т. П. Танько, К. А. Юр’єва, Н. Г. Тарарак // Методологія сучасних наукових досліджень : зб. наук. пр. за результатами ХVІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч 215-річчю заснування ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, Харків, 14–15 лист. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол. : Ю. Д. Бойчук (голов. ред. та ін.] – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 6 –12.