Балалайкова музично-педагогічна та музично-виконавська діяльність В. В. Кобеляцького в Україні

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-09-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Обласний організаційно-методичний центр культури і мистецтва; друкарня "Мадрид", Харків
Анотація
В тезах проаналізована балалайкова музично-педагогічна та музично-виконавська діяльність В. В. Кобеляцького в Україні. В тезисах проанализирована музыкально-педагогическая и музыкально-исполнительская деятельность В. В. Кобеляцкого в Украине.The theses analyze the musical-pedagogical and musical-performing activity of V. Kobeliatsky in Ukraine.
Опис
Ключові слова
музично-педагогічна діяльність, виконавство, балалайка, Кобеляцький В. В., музыкально-педагогическая деятельность, исполнительство, Кобеляцкий В. В., musical and pedagogical activity, performing, balalaika, Kobelyatsky V.
Цитування
Жуков В. П. Балалайкова музично-педагогічна та музично-виконавська діяльність В. В. Кобеляцького в Україні / В. П. Жуков // Традиційна культура в умовах глобалізації: нові виклики та світові тренди : матеріали наук.-практ. конф., Харків, 18-19 верес. 2020 р. / Обл. орг.-метод. центр культури і мистецтва ; [редкол.: В. О. Лагутіна та ін.]. – Харків : Мадрид, 2020. – С. 58–61.