Історіографія проблеми тенденцій розвитку вищої освіти в Україні у першій третині ХХ століття

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-01-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Громадська організація «Південна фундація педагогіки»
Анотація
У тезах йде мова про наукові роботи, у яких накопичено певний обсяг знань з питань проблеми розвитку вищої освіти в України першої третини XX століття. В тезисах говорится о научных работах, в которых накоплен определенный объем знаний по вопросам проблемы развития высшего образования в Украине первой трети XX века. Abstract. The research is about scientific works, which have accumulated a certain amount of knowledge on the development of higher education in Ukraine in the first third of the XX century.
Опис
Ключові слова
вища освіта, історико-педагогічна література, Україна, аспірантські роботи, вісшее образование, историко-педагогическая литература, Украина, аспирантские работы, higher education, historical and pedagogical literature, Ukraine, graduate work
Цитування
Калініченко Т. М. Історіографія проблеми тенденцій розвитку вищої освіти в Україні у першій третині ХХ століття / Т. М. Калініченко // Педагогіка і психологія сьогодення: теорія та практика : зб. наук. робіт учасників міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 18–19 січ. 2019 р. – Одеса :Південна фундація педагогіки, 2019. – Ч. 2. – С. 20–24.