Професійно-менеджерська культура майбутнього вчителя та педагогічні умови її формування

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2008-05-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті обґрунтовується сутність професійно-менеджерської культури майбутнього вчителя та умов її формування, спираючись на теорію діяльності з її мотиваційний, когнітивно-процесуальний, особистісно-рефлексивний компонентою. В статье обосновывается сущность профессионально-менеджерской культуры будущего учителя и условий ее формирования, опираясь на теорию деятельности с её мотивационный, когнитивно-процессуальный, личностно-рефлексивный компонентой.The article substantiates the essence of the professional managerial culture of a future teacher and the conditions for its formation, relying on the theory of activity with its motivational, cognitive-procedural, personality-reflexive component.
Опис
Ключові слова
підготовка майбутнього вчителя, управління, професійно-педагогічна діяльність, культура, подготовка будущего учителя, управления, профессионально-педагогическая деятельность, культура, training of future teachers, professional and pedagogical activit, management, culture
Цитування
Прокопенко А. І. Професійно-менеджерська культура майбутнього вчителя та педагогічні умови її формування / А. І. Прокопенко // Наука і соціальні проблеми суспільства: освіта, культура, духовність: матеріали V міжнар.наук.-практ. конф.,Харків, 20–21 трав. 2008 р. : [у 2-х ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2008 – Ч.1. – С. 95–99.