Педагогічна модель навчання військово-спортивному орієнтуванню курсантів

Немає доступних мініатюр
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
Анотація
У статті представлена методика організації та проведення навчально-тренувальних занять з військово-спортивного орієнтування курсантів. Результатом занять є здатність орієнтуватися на незнайомій місцевості, уміння обирати способи подолання природних та штучних перешкод, оволодіння різними способами пересування та маскування. В статье представлена методика организации и проведения учебно-тренировочных занятий по военно-спортивному ориентированию курсантов. Результатом занятий является способность ориентироваться на незнакомой местности, умение выбирать способы преодоления естественных и искусственных препятствий, овладение различными способами передвижения и маскировки. The article presents the methods of organizing and conducting training sessions on military-sports orientation of cadets. The result of classes is the ability to navigate in unfamiliar terrain, the ability to choose ways to overcome natural and man-made obstacles, mastering different ways of moving and camouflage.
Опис
Ключові слова
педагогічна модель, військово-спортивне орієнтування, курсанти, педагогическая модель, военно-спортивное ориентирование, курсанты, pedagogical model, military sports orientation, cadets
Цитування
Піддубний О. Г. Педагогічна модель навчання військово-спортивному орієнтуванню курсантів / О. Г. Піддубний, Ж. О. Цимбалюк, С. В. Палевич // Освітній процес: методика, досвід, проблеми : навч.-метод. зб. / Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба ; [редкол.: К. Васюта (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2019. – № 1(151). – С. 67–73.