Використання спортивних, рухливих ігор та фізичних вправ в системі дошкільної освіти

Немає доступних мініатюр
Дата
2020-02-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
КВНЗ «Уманський гуманітарно-педагогічний коледж ім. Т. Г. Шевченка»
Анотація
Необхідність створення режиму підвищеної рухової активності для дітей дошкільного віку зумовлена такими факторами нашого життя як акселерація молодого покоління, механізація у побуті, запровадження комп'ютерних технологій. Необходимость создания режима повышенной двигательной активности для детей дошкольного возраста обусловлена следующими факторами нашей жизни как акселерация молодого поколения, механизация в быту, внедрение компьютерных технологий. The need to create a regime of increased physical activity for preschool children is due to the following factors in our life as acceleration of the younger generation, mechanization in everyday life, and the introduction of computer technologies.
Опис
Ключові слова
рухова активність, спортивні ігри, рухливі ігри, фізичні вправи, дошкільна освіта, двигательная активность, спортивные игры, подвижные игры, физические упражнения, дошкольное образование, physical activity, sport games, moving games, physical exercise, preschool education
Цитування
Шип Н. Є. Використання спортивних, рухливих ігор та фізичних вправ в системі дошкільної освіти / Н. Є. Шип // Спортивні ігри в розвивальному просторі ЗДО: досвід, проблеми, перспективи розвитку : електрон. зб. за підсумками проведеного семінару-практикуму для науковців, педагогів, інструкторів з фізкультури закладів дошк. освіти (ЗДО), студентів, Умань, 26 лют. 2020 р. – Умань, 2020. – С. 140–144.