Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3779
Title: Використання спортивних, рухливих ігор та фізичних вправ в системі дошкільної освіти
Other Titles: Использование спортивных, подвижных игр и физических упражнений в системе дошкольного образования
The use of sports, outdoor games and physical exercises in the preschool education system
Authors: Шип, Н. Є.
Воропаєва, О. В.
Шип, Н. Е.
Воропаева, О. В.
Shyp, N.
Voropaieva, O.
Keywords: рухова активність
спортивні ігри
рухливі ігри
фізичні вправи
дошкільна освіта
двигательная активность
спортивные игры
подвижные игры
физические упражнения
дошкольное образование
physical activity
sport games
moving games
physical exercise
preschool education
Issue Date: 26-Feb-2020
Publisher: КВНЗ «Уманський гуманітарно-педагогічний коледж ім. Т. Г. Шевченка»
Citation: Шип Н. Є. Використання спортивних, рухливих ігор та фізичних вправ в системі дошкільної освіти / Н. Є. Шип // Спортивні ігри в розвивальному просторі ЗДО: досвід, проблеми, перспективи розвитку : електрон. зб. за підсумками проведеного семінару-практикуму для науковців, педагогів, інструкторів з фізкультури закладів дошк. освіти (ЗДО), студентів, Умань, 26 лют. 2020 р. – Умань, 2020. – С. 140–144.
Abstract: Необхідність створення режиму підвищеної рухової активності для дітей дошкільного віку зумовлена такими факторами нашого життя як акселерація молодого покоління, механізація у побуті, запровадження комп'ютерних технологій. Необходимость создания режима повышенной двигательной активности для детей дошкольного возраста обусловлена следующими факторами нашей жизни как акселерация молодого поколения, механизация в быту, внедрение компьютерных технологий. The need to create a regime of increased physical activity for preschool children is due to the following factors in our life as acceleration of the younger generation, mechanization in everyday life, and the introduction of computer technologies.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3779
Appears in Collections:Кафедра фізичного виховання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Умань Шип Воропаева.doc34 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.