Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3742
Title: Особливості сучасних економічних спеціальностей в контексті проблеми професійної орієнтації старшокласників
Other Titles: Особенности современных экономических специальностей в контексте проблемы профессиональной ориентации старшеклассников
Features of modern economic specialties in the context of the problem of vocational guidance of high school students
Authors: Алієв, Х. М.
Keywords: економічні спеціальності
старшокласники
професійна орієнтація випускників
экономические специальности
старшеклассники
профессиональная ориентация выпускников
economic specialties
high school students
vocational guidance of graduates
Issue Date: 2016
Publisher: Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди
Citation: Алієв Х. М. Особливості сучасних економічних спеціальностей в контексті проблеми професійної орієнтації старшокласників / Х. М. Алієв // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя : зб. наук. пр. – Харків : ХНПУ, 2016. – Вип. 14. – С. 5–10.
Abstract: У статті розглядаються особливості сучасних економічних спеціальностей в контексті проблем здійснення роботи з профорієнтації старшокласників. В статье рассматриваются особенности современных экономических специальностей в контексте проблем осуществления работы по профориентации старшеклассников. The article discusses the features of modern economic specialties in the context of the problems of the implementation of the career guidance of high school students.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3742
ISBN: 978-617-7188-30-7
Appears in Collections:Кафедра технологій дистанційного навчання та цифрової дидактики в дошкільній освітіItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.