Правове регулювання матеріальної відповідальності роботодавця

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
У монографії висвітлено теоретичні і практичні проблеми матеріальної відповідальності роботодавця. Досліджено матеріальну відповідальність роботодавця у разі порушення ним права на працю та інших прав працівника. В монографии освещены теоретические и практические проблемы материальной ответственности работодателя. Исследована материальная ответственность работодателя в случае нарушения им права на труд и других прав работника. The monograph highlights the theoretical and practical problems of employer liability. The material liability of the employer in case of violation of the right to work and other rights of the employee is investigated.
Опис
Ключові слова
правопорушення, юридична відповідальність, матеріальна відповідальність, роботодавець, правонарушение, юридическая ответственность, материальная ответственность, работодатель, offense, legal liability, liability, employer
Цитування
Лук’янчиков О. М. Правове регулювання матеріальної відповідальності роботодавця [Електронне видання] : монографія / О. М. Лук'янчиков ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2019. – 254 с.